Champions League

Xem kết quả theo vòng đấu
Xem kết quả theo vòng
Vòng đấu hiện tại: Vòng bảng

Kết quả Cúp C1

Tất cả HOT Vừa diễn ra Đang diễn ra Sắp diễn ra

Thứ 5 - 03/11

FT - 03/11 Bảng E
FT - 03/11 Bảng E
FT - 03/11 Bảng H
H1: 1-1
FT - 03/11 Bảng H
FT - 03/11 Bảng G
FT - 03/11 Bảng G
FT - 03/11 Bảng F
FT - 03/11 Bảng F

Thứ 4 - 02/11

FT - 02/11 Bảng C
FT - 02/11 Bảng A
FT - 02/11 Bảng A
H1: 0-2
FT - 02/11 Bảng D
FT - 02/11 Bảng C
FT - 02/11 Bảng D
FT - 02/11 Bảng B
H1: 2-0
FT - 02/11 Bảng B

Thứ 5 - 27/10

FT - 27/10 Bảng B
FT - 27/10 Bảng A
H1: 0-1
FT - 27/10 Bảng C
FT - 27/10 Bảng D
FT - 27/10 Bảng D
FT - 27/10 Bảng A
H1: 2-0

Thứ 4 - 26/10

FT - 26/10 Bảng B
FT - 26/10 Bảng C
FT - 26/10 Bảng H
FT - 26/10 Bảng G
FT - 26/10 Bảng F
FT - 26/10 Bảng H
FT - 26/10 Bảng E
FT - 26/10 Bảng F